Vores træning

Vores træningsprincipper

I hundekompagniet arbejder vi for at hundetræning skal være sjovt… for både hund og fører. Vi træner efter moderne metoder, også nogen gange kaldet ”bløde metoder”. I hovedtræk betyder det at vi belønner ønsket adfærd hos hunden i modsætning til at straffe uønsket adfærd. For eksempel vil vi hellere belønne at hunden går pænt i stedet for at straffe at den trækker i snoren ved f.eks. at trække hårdt i snor og halsbånd. Vi er aldrig hårde ved hundene og fysisk afstraffelse er ikke tilladt på vores træningspladser.

Vi ønsker at hjælpe med at skabe stærke bånd mellem hund og fører. Dette skabes på basis af god kontakt og godt samarbejde mellem hund og fører. Førerne får en række værktøjer til at skabe denne kontakt og i det hele taget træne hunden til det, de ønsker den skal kunne. Hunden for sin del skal lære at den skal ”arbejde for føden”, at belønninger ikke kommer ”gratis”, men er noget man skal gøre sig fortjent til. Og den lærer at elske at arbejde.

På begynderholdene (hvalpe og voksne hunde) arbejder vi med en række grundfærdigheder, som dels lærer hunden at samarbejdet med føreren lønner sig, dels lærer hunden nogle grundøvelser, som skal bruges i videre indlæring. Kontakt, leg som belønning, selvkontrol og bagpartskontrol er nogle af disse. Herudover starter vi indlæring af vigtige øvelser som f.eks. indkald, gå pænt i snor og dæk og bliv liggende. På alle hold indrettes øvelserne efter deltagernes udgangspunkt og ambitioner. Som oftest krydres træningen med små sjove tricks.

For at gøre det klart for hunden hvad det er vi ønsker af den behøver vi et tydeligt signal. Hos Hundekompagniet introducerer vi altid en klikker til brug som signal til hunden at ”NU” gjorde du det rigtigt: ”Det er det, jeg ønsker af dig”. Klikkeren er for os en let måde at markere for hunden at den gør det vi ønsker og  den er specielt nyttig i de øvelser, der kræver præcis timing. Vi anbefaler altid brug af klikker, men det er selvfølgeligt op til den enkelte kursist, om man vil følge denne anbefaling.

Vores træning er tilrettelagt således at instruktøren introducerer og evt. viser en øvelse. Herefter får kursisterne lejlighed til at afprøve øvelsen med egen hund under vejledning fra instruktøren. Dette giver god tid til mange gentagelser i den time træningen varer. Men et godt gammelt ordsprog siger at ”Øvelse gør mester”. Sådan er det også med hundetræning. For at få succes med træningen er det vigtigt at førerne også arbejder med hundene mellem træningsgangene. Det er den tid der lægges mellem træningerne, som for alvor gør forskellen. Der er dog ingen krav om en vis mængde hjemmetræning og det er helt op til den enkelte selv at bestemme, hvor meget tid man vil lægge i træningen mellem træningsgangene.

Vores hold er maks. 6 – 8 kursister per instruktør. Nogle hold kan have flere instruktører.  Hvis du har spørgsmål til træningen er du velkommen til at skrive
til info@hundekompagniet.com.