Kursusbeskrivelser

Aktuelle kurser – klik her

Grundkurser

Hvalpekursus
Kurset er for dig der har en hvalp mellem 8 uger og ca. 5 måneder. På kurset vil vi fokusere på at få opbygget et godt samarbejde mellem dig og din hvalp fra starten af. Vi arbejder med forskellige grundfærdigheder, som vil være et godt udgangspunkt uanset om hvalpen skal være familiehund, agilityhund, lydighedshund, jagthund eller andet. Du vil få en række værktøjer til at lære hunden det, som du ønsker den skal kunne. Vi vil både arbejde med konkrete færdigheder såsom kontakt, indkald, sit, dæk, mm., men  også med øvelser, der styrker hundens kreativitet og lyst til at træne. Kurset starter med en obligatorisk teoriaften (uden hund), hvor træningsprincipperne gennemgås.

Begynderkursus
Kurset er for dig der har en hund over ca. 5 måneder, der ikke tidligere har gået til træning, eller kun har modtaget begrænset træning. På kurset fokuserer vi på at få etableret et godt samarbejde mellem dig og din hund. Vi vil arbejde med at få styr på grundfærdighederne, f. eks. kontakt, indkald, sit, dæk, gå pænt i snor mm. Derudover arbejder vi med øvelserne der styrker hundens kreativitet og lyst til at træne. Du vil få en række værktøjer til at lære hunden det, som du ønsker den skal kunne. Kurset starter med en obligatorisk teoriaften (uden hund), hvor træningsprincipperne gennemgås.

Let øvet
Dette kursus er en naturlig fortsættelse af hvalpe- eller begynderkurset, og er for dig der tidligere har deltaget på et af disse kurser hos Hundekompagniet. Vi arbejder videre med de grundfærdigheder som hundene tidligere har lært, men præsenterer også nye øvelser. De enkelte øvelser vil blive tilpasset hundens alder og niveau, så alle får tilstrækkelig hjælp og udfordringer.

Øvet
Dette kursus er en naturlig forsættelse af let øvet og er for dig der har gennemført et sådan kursus eller modtaget tilsvarende træning. Vi sørger for at holde grundfærdighederne ved lige og bygger videre på det hunden allerede kan. Vi arbejder med mere avancerede øvelser og går op i detaljer og præcision. På holdet vil vi indrage elementer fra LP, Rally, Trick og Agility.

Temakurser – LP, Rally & Tricks

LP begynder
Dette kursus  er for dig der gerne vil i godt gang med DKK’s lydighedsprogram. LP-programmet og reglerne bliver præsenteret og alle øvelserne i klasse 1 vil blive gennemgået og trænet. Der vil blive god mulighed for at gå i detaljen og få råd og vejledning i forhold til de enkelte øvelser. Det bliver også mulighed for at prøve øvelserne af under prøvelignende forhold. På kurset tages der udgangspunkt i den enkelte hund. Det er dog en forudsætningen for deltagelse i dette kursus,  at du har god kontakt til din hund,  samt at hunden har lært de basale grundfærdigheder.

LP
Dette kursus  er for dig der gerne vil arbejde med DKK’s lydighedsprogram. Du er velkommen uanset hvilken klasse du ønsker at arbejde med, da der tages udgangspunkt i den enkelte hund. Det er dog en forudsætningen for deltagelse i dette kursus,  at du har god kontakt til din hund,  samt at hunden har lært de basale grundfærdigheder. Vi deler øvelserne op og  arbejder med detaljer og præcision i de enkelte øvelser.  Det bliver også mulighed for at prøve øvelserne af under prøvelignende forhold. LP Kurser kan være opdelt således at et kursus retter sig specifikt mod en eller flere klasser under DKK’ s LP Program.

Rally
Dette kursus er  for dig der gerne vil arbejde med DKK’s rallyprogram. Du er velkommen uanset hvilken klasse du ønsker at arbejde med, da der tages udgangspunkt i den enkelte hund. Det er dog en forudsætningen for deltagelse i dette kursus,  at du har god kontakt til din hund,  samt at hunden har lært de basale grundfærdigheder. Vi går både i detaljen med de enkelte skilte og arbejder med hele baner tilpasset hundens niveau.

Rally kurserne kan være opdelt i

– Rally begynder
Dette kursus er for dig der har lyst til at lære DKK’s rallyprogram at kende. Der tages udgangspunkt i den enkelte hund. Det er dog en forudsætning for deltagelse i dette kursus,  at du har god kontakt til din hund,  samt at hunden har lært de basale grundfærdigheder. Kurset starter med en teoriaften hvor Rally lydigheds regler, skilte mv. bliver gennemgået. Du vil på kurset blive præsenteret for skiltene i begynderklasse, og vi vil både gå i detaljen med de enkelte skilte og evt. arbejde på hele baner tilpasset hundenes niveau.

– Rally øvet
Dette kursus er for dig der gerne vil arbejde videre med DKK’s rallyprogram. Det forudsættes at du har kendskab til rally og kender skiltene i begynderklassen, samt at hunden kan gå en begynderbane. Vi går både i detaljen med enkelte vanskelige skilte og momenter og arbejder med hele baner tilpasset hundenes niveau.

Tricks
Kurset er for dig der gerne vil lære din hund en masse forskellige tricks og have det sjovt med din hund. Vi arbejder med forskellige slags tricks og sætter måske flere tricks sammen til en lille serie. Tricks er gode til at styrke samarbejde mellem hund og fører og til at udvikle kreativiteten hos begge parter. Desuden er tricks gode til at styrke hundens bagpartskontrol og kropsbevidsthed. Alle er velkomne på kurset, det er dog en fordel at have kendskab til klikkertræning.

LP/Rally
Dette kursus er for dig der gerne vil arbejde med DKK’s lydighedsprogram og DKK’s rallyprogram. Du er velkommen uanset hvilken klasse du ønsker at arbejde med i henholdvis LP og Rally, da der tages udgangspunkt i den enkelte hund. Det er dog en forudsætningen for deltagelse i dette kursus,  at du har god kontakt til din hund,  samt at hunden har lært de basale grundfærdigheder. På kurset kombinerer vi træning af LP øvelserne med træning af både de enkelte rally skilte og hele rally baner. Vi går i deltaljen med elementer der er vigtige i både LP og i Rally. På kurser af denne type med to instruktører, vil det være muligt at vælge om du ønsker at lægge vægt på LP eller Rally.

Rally/Tricks
Dette hold er for dig der gerne vil arbejde med DKK’s rallyprogram kombineret med Tricks. Du er velkommen uanset om du er nybegynder i rally eller erfaren, da der tages udgangspunkt i den enkelte hund. Det er dog en forudsætningen for deltagelse i dette kursus,  at du har god kontakt til din hund,  samt at hunden har lært de basale grundfærdigheder. Tricks er gode til at styrke samarbejde mellem hund og fører – og et godt samarbejde er vigtigt i rally. Desuden er tricks gode til at lære hunden bagpartskontrol, hvilket bestemt også er en fordel i rally. Vi går både i detaljen med de enkelte rallyskilte og arbejder med hele baner tilpasset hundens niveau.

Mix
Dette kursus er for dig der tidligere har gået til træning med din hund og gerne vil arbejde videre. Måske kan du godt lide at der bliver indraget forskellige elementer i træningen eller måske vil du gerne prøve forskellige typer aktiviteter af, for senere at vælge hvad der er det rigtige for dig og din hund. På holdet vil der både blive inddraget rally, tricks, lydighed og for sjov agility. Vi arbejder med de enkelte rallyskilte og sætter dem sammen til baner efter hundens niveau. Vi præsenterer forskellige tricks, der både er sjove, men som også styrker samarbejde og hundens kropsbevidsthed. Vi arbejder med lydighed efter den enkelte hunds niveau og vi kigger på grundfærdighederne, hvis der er behov for dette. Desuden arbejder vi på enkelte af LP øvelserne. Derudover laver vi lidt for sjov agility, hvor vi sætter enkelte forhindringer sammen til små baner.

Andre kurser

Hvalpesocialisering
Hvalpesocialiseringen er for hvalpe mellem 8 og 16 uger. Hvalpene får lov til at lege med andre jævnbyrdige hvalpe under kontrollerende forhold. Der vil ikke være decideret træning, men der vil blive inddraget forskellige miljøtræningelementer, samt blive mulighed for at få råd og vejledning. Hvalpesocialiseringen kan ikke erstatte hvalpetræning og skal ses som et supplement til vores hvalpekursus.

Barn & Hund
Dette kursus er for dig mellem ca. 10 og 15 år, som gerne vil træne med din hund. Den eneste forudsætning for deltagelse er, at du kan holde din hund og at din hund har det fint med andre hunde. (Vi anbefaler dog at hunden tidligere har gået til træning og gennemført minimum et hvalpe- eller begynderkursus.) Vi vil lære dig hvordan du kan træne med din hund og vi vil arbejde med forskellige øvelser. På holdet vil der både være lydighed, tricks, agility og rally.